Myśl literacka

Stanisław Stanik (1949-2020)

stanik 2 czarny 3.jpg
Ze smutkiem informujemy, że po ciężkiej chorobie zmarł red. Stanisław Stanik, redagujący przez wiele lat dodatek do tygodnika „Myśl Polska” pod nazwą „Myśl Literacka”. Miał 71 lat.

Maria Odyniec - pisarka narodowa

Maria Odyniec.jpg
Poniżej zamieszczamy fragment książki Stanisława Stanika pt. „Pisarze nurtu narodowego”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Capitalbook. Jest to zbiór szkiców, które najpierw ukazywały się na łamach „Myśli Polskiej”. Wybraliśmy fragment szkicu o Marii Odyniec (1914-2010), pisarce, działaczce Młodzieży Wszechpolskiej i członkini NOW w czasie wojny:

Nuta radości

chrystus_zm.jpg
Rok przecinają w naszej tradycji dni świąteczne, wśród których największymi wydarzeniami są Boże Narodzenie i Wielkanoc. Nastrój, który niosą ze sobą te święta jest odmienny. Tajemniczość charakteryzuje wieczór wigilijny oraz oczekiwanie na coś nieokreślonego, co może zdarzyć się tego wieczoru.

Wyspiańskiego walka o rząd dusz Polaków

wyspianski 2.jpg
Spacyfikowane po powstaniu styczniowym społeczeństwo polskie na przełomie wieków sprawiało wrażenie niepodatnego na ideologię powstańczą i idee walki zbrojnej. Sprzyjały temu panujące wówczas w znakomitej części polskiej zbiorowości, żyjącej w trzech różnych organizmach państwowych, nastroje i postawy lojalizmu i pozytywizmu, dzielące potężnym murem od niepodległości.

Wytrawny znawca literatury pięknej

AG.JPG
Aleksander Rogalski – to jedna z barwniejszych postaci czasów PRL. Zaangażowany był w kształtowanie powojennej Polski sprawując funkcję prezesa oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich i prowadząc Studium Niemcoznawcze. Kształtował świadomość czytelników będąc w latach pięćdziesiątych redaktorem naczelnym „WTK”, jak również publikując w innych pismach wydawanych przez PAX.

Życie literackie w Kielcach

ratusz.jpg
Książka, o której tu piszę, jest mi szczególnie bliska. Autor zawarł w niej obrazy życia literackiego w Kielcach w czasach PRLu. Zdzisław Antolski świetnie oddaje klimat ówczesnej bohemy, do której miałem zaszczyt należeć. To moje i Zdzisława życie literackie zaczęło się właśnie w Kielcach, a jego zaczynem był nasz udział w almanachu „Bazar poetycki”.

Ponadczasowe pytania

Jan_Kasprowicz_by_Leon_Wyczółkowski.jpg
Dzieła twórcy żyjącego w czasach minionych mają niejednokrotnie znaczenie nie mniejsze dla nas, egzystujących w XX wieku, niż utwory, które powstają dzisiaj. Z tego powodu w moich tekstach publikowanych w „Myśli Literackiej” nie dochodzi do głosu ujęcie chronologiczne. Czas publikacji dzieła nie ma znaczenia, jeśli poszukuje się w literaturze pięknej treści o znaczeniu ponadczasowym.

Wielowymiarowy twórca

Józef_Ignacy_Kraszewski.PNG
Każdy z nas czytał kiedyś „Starą baśń”, „Hrabinę Cosel”, czy „Chatę za wsią”. W czasach szkolnych przeczytałam kilkadziesiąt powieści Kraszewskiego. Skłaniała do czytania interesująca fabuła i zarazem uczyły one historii. Ale nie zdajemy sobie dostatecznie sprawy z tego, że Józef Kraszewski był przywódcą duchowym polskiego narodu nie mniejszej miary niż Mickiewicz, czy Sienkiewicz.

Poeta kilku epok

laczkowski.jpg
Zdzisław T. Łączkowski jest poetą, autorem sztuk teatralnych oraz dzienników, publicystą, krytykiem literackim, eseistą, absolwentem KUL-u. Czekam na ukazanie się kolejnego tomu jego zapisków o życiu i spotkaniach z ludźmi. Jest, jak zatytułowałam, poetą kilku epok, bowiem pozostaje wierny własnym odczuciom i przemyśleniom, mimo zmieniających się okoliczności politycznych, w których przyszło mu żyć.

Poeta narodu i miłości

pastuszewski.jpg
„Nie stosuję podziałów między ZLP a SPP, choć różnice w szanowaniu się i „szanowaniu literatury” widzę bardzo wyraźne. Dla mnie jako wydawcy liczy się klasa utworu, ale też jego polskość i poziom etyczny” – mówi w wywiadzie dla „Myśli Literackiej” Stefan Pastuszewski, pisarz i wydawca.

Strony

Subskrybuj Myśl literacka