Myśl literacka

Wytrawny znawca literatury pięknej

AG.JPG
Aleksander Rogalski – to jedna z barwniejszych postaci czasów PRL. Zaangażowany był w kształtowanie powojennej Polski sprawując funkcję prezesa oddziału poznańskiego Związku Literatów Polskich i prowadząc Studium Niemcoznawcze. Kształtował świadomość czytelników będąc w latach pięćdziesiątych redaktorem naczelnym „WTK”, jak również publikując w innych pismach wydawanych przez PAX.

Życie literackie w Kielcach

ratusz.jpg
Książka, o której tu piszę, jest mi szczególnie bliska. Autor zawarł w niej obrazy życia literackiego w Kielcach w czasach PRLu. Zdzisław Antolski świetnie oddaje klimat ówczesnej bohemy, do której miałem zaszczyt należeć. To moje i Zdzisława życie literackie zaczęło się właśnie w Kielcach, a jego zaczynem był nasz udział w almanachu „Bazar poetycki”.

Ponadczasowe pytania

Jan_Kasprowicz_by_Leon_Wyczółkowski.jpg
Dzieła twórcy żyjącego w czasach minionych mają niejednokrotnie znaczenie nie mniejsze dla nas, egzystujących w XX wieku, niż utwory, które powstają dzisiaj. Z tego powodu w moich tekstach publikowanych w „Myśli Literackiej” nie dochodzi do głosu ujęcie chronologiczne. Czas publikacji dzieła nie ma znaczenia, jeśli poszukuje się w literaturze pięknej treści o znaczeniu ponadczasowym.

Wielowymiarowy twórca

Józef_Ignacy_Kraszewski.PNG
Każdy z nas czytał kiedyś „Starą baśń”, „Hrabinę Cosel”, czy „Chatę za wsią”. W czasach szkolnych przeczytałam kilkadziesiąt powieści Kraszewskiego. Skłaniała do czytania interesująca fabuła i zarazem uczyły one historii. Ale nie zdajemy sobie dostatecznie sprawy z tego, że Józef Kraszewski był przywódcą duchowym polskiego narodu nie mniejszej miary niż Mickiewicz, czy Sienkiewicz.

Poeta kilku epok

laczkowski.jpg
Zdzisław T. Łączkowski jest poetą, autorem sztuk teatralnych oraz dzienników, publicystą, krytykiem literackim, eseistą, absolwentem KUL-u. Czekam na ukazanie się kolejnego tomu jego zapisków o życiu i spotkaniach z ludźmi. Jest, jak zatytułowałam, poetą kilku epok, bowiem pozostaje wierny własnym odczuciom i przemyśleniom, mimo zmieniających się okoliczności politycznych, w których przyszło mu żyć.

Poeta narodu i miłości

pastuszewski.jpg
„Nie stosuję podziałów między ZLP a SPP, choć różnice w szanowaniu się i „szanowaniu literatury” widzę bardzo wyraźne. Dla mnie jako wydawcy liczy się klasa utworu, ale też jego polskość i poziom etyczny” – mówi w wywiadzie dla „Myśli Literackiej” Stefan Pastuszewski, pisarz i wydawca.

Oryginalny myśliciel XX wieku

laszowski.jpg
Polscy wielcy twórcy są w swojej ojczyźnie często niedoceniani. O tym zjawisku pisano już w okresie Polski niepodległej, określając to mianem mogilnictwa. Oznaczało to docenianie dopiero po śmierci, jak również wypowiadanie słów, które by mogły rozświetlić istnienie na pogrzebie – a nie za życia – zdarza się niejeden raz.

Wesele opoczyńskie

opoczno.JPG
O regionie opoczyńskim chodzi opinia, że rolnik tyleż plonu otrzymuje z uprawy, ile wsieje z poprzedniego zbioru. Podobno też diabeł się zaśmiał, gdy przywędrował na miejscowe ugory, lecz o dziwo, bieda dała zasiew pod kulturę. Będąc kiedyś na prelekcji pisarza chłopskiego, Wiesława Myśliwskiego, usłyszałem, że kulturę tworzy bieda, i przynajmniej w tym wypadku miał rację.

Kazimierz – niedomknięte drzwi do raju (2)

Kazimierz III.JPG
Miał Kazimierz i ma nadal swoich wielbicieli tych jawnych, obnoszących się po Rynku, uliczkach, wąwozach, wzgórzach, bulwarze nadwiślańskim, ale i ukrytych. To przecież, w klasztorze reformatów zamknął się na długie miesiące Wacław Berent i tutejszym krajobrazem i nastrojem nasycił „Oziminę”.

Niedoceniona twórczość

harenda7.jpg
Niewielu czytelników powieści Żeromskiego wie o wysiłku wkładanym przez Oktawię Żeromską w doskonalenie jego tekstów. Podobną rolę – ale ograniczoną do twórczych inspiracji – spełniła Maria Kasprowiczowa w stosunku do poezji Jana Kasprowicza. Była jego trzecią żoną, Rosjanką z domu Bunin, córką carskiego generała. Urodziła się w 1887 roku w Petersburgu. Popełniła mezalians wychodząc za mąż za syna chłopa.

Strony

Subskrybuj Myśl literacka