Historia

Walter Scheel w KL Auschwitz

Grób Waltera Schella.JPG
Na początku listopada 1970 r., pięćdziesiąt lat temu, przybył do Polski minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Walter Scheel, który przewodniczył delegacji mającej w Warszawie prowadzić rokowania w sprawie zawarcia niemiecko-polskiego układu. Podczas pobytu w Warszawie minister Walter Scheel podjął decyzję udania się do Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie przybył 8 listopada.

Umieliśmy dogadać się z bolszewikami, z Rosją nigdy

modzelewski_1.jpg
Dopiero od niedawna podjęto w polskim piśmiennictwie próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego w latach 1919-1921 rządzący naszym krajem nie chcieli się dogadać z politykami rosyjskimi i utworzyć tym samym wspólnego frontu przeciwko bolszewikom. Mieliśmy wtedy szansę pokonać tych uzurpatorów, co oszczędziłoby nam nie tylko kosztów cudem wygranej wojny obronnej z 1920 roku, lecz również późniejszych, odroczonych tylko o dziewiętnaście lat klęsk.

Boże, zachowaj króla…

aleksander 1c.jpg
Po zajęciu Paryża przez wojska rosyjskie i upadku Napoleona Księstwo Warszawskie dostało się we władanie Rosji. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku utworzono z niego Królestwo Polskie – z własnym rządem, walutą, armią i prawodawstwem. Królem Polski został Aleksander I, „car całej Rusi, król Polski i wielki książę Finlandii”.

Narodowcy w KL Auschwitz

ptakowski 2.jpg
Nakładem poznańskiego Wydawnictwa Replika ukazało się wznowienie pracy autorstwa Jerzego Ptakowskiego zatytułowanej „Oświęcim bez cenzury i bez legend”, wydanej pierwotnie sumptem „Myśli Polskiej” w Londynie w roku 1985. Najnowsze wydanie pracy ukazuje się pod nieco zmienionym, w stosunku do pierwotnego, tytułem: „Auschwitz bez cenzury i bez legend”.

Aktualność problemu głupoty

Bochenski.jpg
Jest w polskiej literaturze historycznej i politycznej kilka pozycji kanonicznych, wciąż aktualnych i nic nie tracących ze swej wielkości na przestrzeni wielu lat. Jedną z nich jest bez wątpienia dzieło realizmu politycznego pióra wybitnego publicysty, członka Rady Programowej „Myśli Polskiej” Aleksandra Bocheńskiego (1904-2001) - na zdjęciu.

Żydzi w Armii Zygmunta Berlinga

berling_2.jpg
Całego okresu Polski Ludowej nie wolno traktować jednakowo. W taki przedstawianiu problemów wyspecjalizowali się historycy związani z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN). To co działo się po roku 1956, było niewątpliwie zupełnie innym czasem niż lata stalinizmu (moim zdaniem trafniej je nazywać jednak latami bermanowszczyzny).

Był Schindler, był Wallenberg, ale był też ambasador Ładoś

berno.jpg
Druga wojna światowa, o czym przekonali się uczestniczący w niej żołnierze – w pierwszym rzędzie polscy – jak żaden inny dotychczasowy konflikt zbrojny. Natychmiast po wkroczeniu na opanowane tereny, okupant prowadził z góry zaplanowaną politykę eksterminacyjną. Niemcy byli do tych działań przygotowani niemal perfekcyjnie.

Ślady słowiańskich wierzeń

slowianie 4.jpg
Znajomość historii ziem słowiańskich nie może abstrahować od próby poznania ich kultury, również tej niematerialnej. Na temat religii słowiańskiej, całego kompleksowego Weltanschauung naszych przodków wiemy zaś stosunkowo niewiele, choćby z powodu relatywnej skromności dostępnych źródeł, ale również przez fakt, że ich kultura nie wytworzyła pisma i tym samym zabytków piśmienniczych będących tak cennym źródłem do poznania większości innych kultur europejskich

Dylematy realizmu politycznego i dziedzictwo endecji

walicki 3a.jpg
Podstawową słabością programu pozytywistycznego „pracy u podstaw” było odżegnanie się od niepodległościowych aspiracji narodu. We „Wskazaniach politycznych” (1882) Aleksander Świętochowski stwierdził, że „los zamknął wszystkie życzenia i nadzieje (Polaków) w pracy cywilizacyjnej” i że „marzenia o odzyskaniu samoistności zewnętrznej ustąpić dziś winny staraniom o samodzielność wewnętrzną” [1].

Sztab Pamięci Polskiej

dywizja.jpg
Stowarzyszenie „Kursk” znane z działalności na rzecz ochrony pomników, miejsc pamięci i cmentarzy na terenie całej Polski realizowało do tej pory projekty na terenie kraju. Na jego koncie jest uratowanie, renowacja lub remont obiektów zarówno z okresu I, jak i II wojny światowej.

Strony

Subskrybuj Historia