SLD chce uchwały Sejmu w sprawie ukraińskiego nacjonalizmu

sld.jpg

„Gloryfikowanie osób, które ponoszą odpowiedzialność za wymordowanie ok. stu tysięcy obywateli polskich nie może pozostać bez reakcji polskiego parlamentu. Mając w pamięci ofiary ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich jednostek wojskowych kolaborujących z Niemcami, Sejm RP wyraża najwyższe zaniepokojenie nasileniem się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie” – taką uchwałę Sejmu proponuje SLD

Uchwała Sejmu RP w sprawie nasilania się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie (projekt)
Sejm RP wyraża zaniepokojenie kultywowaniem przez ukraińskie władze państwowe tradycji nacjonalistycznych, nawiązujących do myśli Dmytro Doncewa i praktyki politycznej Stepana Bandery, a także gloryfikowaniem postaci odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione na ludności polskiej.
Ukraińska Rada Najwyższa uczciła niedawno minutą ciszy rocznicę śmierci Romana Szuchewycza, naczelnego dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), współodpowiedzialnego za śmierć ok. 100 tys. Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Parlament Ukraiński podjął również uchwałę ustanawiającą państwowe obchody rocznicy urodzin Petra Diaczenki, dowódcy ukraińskiej jednostki wojskowej biorącej udział w pacyfikacji Powstania Warszawskiego oraz polskich wsi na Lubelszczyźnie.

Zgodnie z decyzja prezydenta Petra Poroszenki rocznica powstania UPA jest obchodzona jako Dzień Obrońcy Ojczyzny.

Powyższe fakty budzą najwyższe zaniepokojenie polskiego społeczeństwa. W trosce o pamięć o ofiarach II wojny światowej Sejm RP apeluje do władz ukraińskich o odstąpienie od upamiętniania i gloryfikowania działalności osób oraz organizacji odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione na Polakach.

UZASADNIENIE

5 marca 2015 roku Rada Najwyższa Ukrainy uczciła minutą ciszy rocznicę śmierci Romana Szuchewycza, naczelnego dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Roman Szuchewycz, jako główny dowódca UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi wołyńskiej jako taktyki UPA przeciwko Polakom i przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej na obszarze Wołynia i Galicji Wschodniej. Łącznie na Wołyniu i na terenie Galicji Wschodniej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ok. 100 tys. Polaków. Ofiarami czystki etnicznej padli na tych terenach również Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi oraz przedstawiciele innych grup etnicznych.

Szuchewycz prowadził politykę kolaboracji z hitlerowskimi Niemcami. W roku 1941 roku został zastępca dowódcy batalionu Nachtigall sformowanego przez niemiecką Abwehrę. Żołnierze batalionu brali udział w pogromie lwowskich Żydów. Po rozwiązaniu batalionu Nachtigall w 201 batalionie policyjnym. Na jego żołnierzy spada współodpowiedzialność za pacyfikacje białoruskich i ukraińskich wsi.
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w dniu 11 lutego 2015 uchwałę w sprawie obchodów pamiętnych rocznic i dat w 2015 roku (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/184-viii).

W uchwale zawarto kilkadziesiąt dat, które będą przedmiotem państwowych obchodów w 2015 roku. Jedną z nich jest rocznica urodzin Petra Diaczenki. Płk Diaczenko w czasie II wojny światowej był dowódcą ukraińskich jednostek wojskowych kolaborujących z III Rzeszą. Jedną z nich był Ukraiński Legion Samoobrony (Legion Wołyński). Powstanie jednostki było efektem kolaboracji melnykowskiego odłamu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z Niemcami. W odwecie za zabicie oficera SS żołnierze Legionu Diaczenki spacyfikowali w dniu 23 lipca 1944 roku wsie Chłaniów i Władysławin (powiat krasnostawski) zabijając 44 osoby.

Od 15 do 23 września 1944 Legion ten w sile ok. 400 ludzi brał udział w walkach z powstańcami warszawskimi na Czerniakowie, działając przeciwko zgrupowaniom „Radosław” i „Kryska” oraz desantowanym oddziałom z 1 Armii Wojska Polskiego. Następnie Legion w dniach 27-30 września 1944 uczestniczył w działaniach przeciwko zgrupowaniu „Grupy Kampinos” Armii Krajowej w Puszczy Kampinoskiej.

Od lutego 1945 r. płk P. Diaczenko dowodził 3. pułkiem piechoty kolaboracyjnej Ukraińskiej Armii Wyzwoleńczej. Następnie współuczestniczył w sformowaniu kolaboracyjnej Brygady Przeciwpancernej „Wolna Ukraina”, stając na jej czele. Od 15 marca brygada wchodziła w skład kolaboracyjnej Ukraińskiej Armii Narodowej (UNA). Płk Diaczenko za swoje dokonania wojenne został odznaczony Krzyżem Żelaznym.

14 października 2014 roku prezydent Petro Poroszenko wydał rozporządzenie, zgodnie z którym Dzień Obrońcy Ojczyzny obchodzony będzie nie jak dotąd 23 lutego (rocznica powstania Armii Czerwonej), lecz 14 października – w rocznicę powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Gloryfikowanie osób, które ponoszą odpowiedzialność za wymordowanie ok. stu tysięcy obywateli polskich nie może pozostać bez reakcji polskiego parlamentu. Mając w pamięci ofiary ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich jednostek wojskowych kolaborujących z Niemcami, Sejm RP wyraża najwyższe zaniepokojenie nasileniem się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie.

Za: sejm.gov.pl

Dzial: