Sztab Pamięci Polskiej

dywizja.jpg
Stowarzyszenie „Kursk” znane z działalności na rzecz ochrony pomników, miejsc pamięci i cmentarzy na terenie całej Polski realizowało do tej pory projekty na terenie kraju. Na jego koncie jest uratowanie, renowacja lub remont obiektów zarówno z okresu I, jak i II wojny światowej.

Dowiedzieliśmy się od przewodniczącego stowarzyszenia Jerzego Tyca, że tym razem jego organizacja podejmuje się przedsięwzięcia dużo bardziej ambitnego i wymagającego – remontu siedziby i urządzenia izby pamięci w Sielcach nad Oką (obwód riazański), gdzie znajdował się sztab Wojska Polskiego tworzonego na Wschodzie. Będzie to pierwszy tego rodzaju projekt realizowany przez polską organizację pozarządową poza naszymi granicami. Miejmy nadzieję, że wesprą go odpowiednie instytucje z Polski. W przesłanym do nas opisie swojej inicjatywy Jerzy Tyc pisze:

„Pamięć historyczna o bohaterstwie Polaków w czasie II wojny światowej jest ważna dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń, które budować będą bezpieczną i wolną Polskę. Nie możemy przy tym dzielić przelanej krwi na tą lepszą i gorszą. Musimy pamiętać o Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, ale nie możemy też zapominać o żołnierzach I i II Armii Wojska Polskiego utworzonych na Wschodzie.
Wszystko zaczęło się w Sielcach nad Oką, gdzie rozlokowany był pierwszy sztab polskiej armii pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga. Polscy żołnierze wracali tam ze zsyłki, by powrócić do Ojczyzny. Doszli aż do Berlina, choć po drodze wielu z nich poniosło najwyższą ofiarę. Jesteśmy winni im pamięć.
Upamiętnieniem miejsc ważnych dla dziejów oręża polskiego w czasie II wojny światowej zajmuje się konsekwentnie Stowarzyszenie „Kursk”. Wyremontowaliśmy, odrestaurowaliśmy i uratowaliśmy dziesiątki tego rodzaju obiektów w całej Polsce. Gdy zobaczyliśmy zrujnowany budynek byłego sztabu I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką, uznaliśmy jednak, że są też miejsca równie istotne leżące daleko od naszych granic. O miejsca takie zobowiązani jesteśmy zadbać my sami, bo dotyczą one naszych Rodaków i naszej pamięci
.

11 czerwca 2020 roku, w odpowiedzi na naszą prośbę, otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które wyraziło zgodę na remont dawnego budynku sztabu w Sielcach. Jest on położony na obszarze należącym do miejscowej jednostki wojskowej. Władze rosyjskie poparły również ideę stworzenia izby pamięci w tym miejscu.

Projekt w Sielcach nad Oką nazwaliśmy Sztabem Pamięci Polskiej. W polskiej armii tworzonej na Wschodzie walczyli ludzie różnych narodowości i wyznań, ale wszyscy chcieli powrotu do Polski i ocalenia jej przed zagładą planowaną przez hitlerowskich okupantów. W Sztabie znajdą się pamiątki po tych ludziach, sprzęty pozostałe z tamtych lat, archiwalne dokumenty i fotografie. W przyszłości powstać może tam zbiór archiwów dotyczących wysiłku zbrojnego utworzonej pod dowództwem gen. Berlinga armii. Charakter obiektu umożliwia również przeprowadzanie w nim edukacyjnych spotkań z historią, prezentacji i konferencji. Sztab Pamięci Polskiej na ziemi rosyjskiej pozwoli także poprawić wizerunek Polski i Polaków wśród Rosjan poprzez wskazanie na szczególne momenty naszej wspólnej trudnej historii.

Sielce1.jpg

Stan liczącego sobie ponad 100 lat, drewnianego budynku jest opłakany. Czeka nas wiele pracy. Na początek niezbędne jest przygotowanie profesjonalnego projektu architektonicznego i budowlanego remontowanego obiektu. Wybrano już miejscowe firmy gotowe zrealizować poszczególne etapy.
Odbudowa sztabu niesie za sobą konieczność wsparcia finansowego strony polskiej. Zwróciliśmy się w tej sprawie zarówno do instytucji, jak i firm oraz osób prywatnych. Całość inwestycji oszacowano na poziomie 1,5 mln złotych. Środki te musimy uzbierać my sami, organizując zbiórki i prosząc o darowizny.

Wszystkim tym, którzy nie przejdą obok tej inicjatywy obojętnie, gwarantujemy umieszczenie ich nazwisk lub nazw firm na tablicy pamiątkowej w powstającym muzeum oraz publikację informacji o nich w mediach polskich i rosyjskich, które szeroko omawiać będą naszą inicjatywę. Jest to szczególnie dobra forma promocji dla podmiotów aktywnych na rynkach wschodnich, a także mecenasów kultury i sztuki.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie inicjatywy, która w naszym przekonaniu jest bardzo istotna dla wszystkich Polaków, bez względu na ich przekonania w innych kwestiach. Odbudujmy wspólnie sztab w Sielcach, a później zajmijmy się odtworzeniem miejsc pamięci całego szlaku bojowego żołnierzy polskich, który w 1945 roku przywiódł ich aż do Berlina”.

„Myśl Polska” zdecydowała się objąć patronatem tą cenną i unikalną inicjatywę. Będziemy informować o postępach w pracach, które już się rozpoczęły od pierwszych kroków w ramach uporządkowania terenu wokół budynku.

Zainteresowanych udzieleniem wsparcia Sztabowi Pamięci Polskiej zachęcamy do wpłat: Stowarzyszenie „Kursk”, nr konta: 46 1020 3639 0000 8602 0158 6387, PayPal – st.kursk@wp.pl.

Myśl Polska, nr 37-38 (13-20.09.2020)

Dzial: