30-lecie reaktywacji Młodzieży Wszechpolskiej

mw 30.jpg
14 grudnia 2019 roku w Reducie Banku Polskiego odbył się Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej z okazji 30-lecia reaktywacji tej organizacji. Obchody poprzedzone zostały mszą świętą w archikatedrze św. Jana, którą celebrował były prezes MW (w latach 1994-1995) ks. Damian Pukacki.

Gościem honorowym Zjazdu była Maria Mirecka-Loryś, seniorka ruchu narodowego, przedwojenna członkini MW we Lwowie. Wśród obecnych znaleźli się również byli prezesi Stowarzyszenia kol. kol.: Dariusz Wasilewski, Radosław Parda, Konrad Bonisławski, Robert Winnicki oraz Bartosz Berek. Na Zjazd licznie przybyli także byli działacze MW.

Uroczystości rozpoczęto modlitwą oraz odśpiewaniem Hymnu Młodych. Zjazd otworzył obecny Prezes Zarządu Głównego MW Ziemowit Przebitkowski. W swoim wystąpieniu zarysował on podstawowe cele organizacji oraz kolejne etapy rozwoju jej członków. Podkreślił również konieczność odbudowania więzi międzypokoleniowej pomiędzy dawnymi, a obecnymi działaczami MW. Prezes Przebitkowski poinformował zebranych o planowanych w 2022 r. obchodach stulecia powstania organizacji. Z tej okazji rozpoczęte zostały prace, mające na celu opracowanie najnowszej historii MW. Jako kolejny głos zabrał kol. Marcin Kowalski, doktorant na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, odpowiedzialny za naukowe opracowanie historii MW w latach 1989-2013.

W swoim wystąpieniu dokonał on periodyzacji dziejów reaktywowanej organizacji. W dalszej części Zjazdu przewidziane zostały wystąpienia byłych prezesów. Pierwszym przemawiającym był kol. Dariusz Wasilewski, pełniący funkcję prezesa w latach 1995-1997. Wraz z Romanem Giertychem, pierwszym prezesem MW, należał on do założycieli reaktywowanej 2 grudnia 1989 r. organizacji. W swoim wystąpieniu Wasilewski podkreślał ideowe motywacje leżące u podłoża decyzji o odrodzeniu działalności pierwszej młodzieżowej organizacji narodowej. Wśród kluczowych cech MW, od samego początku jej funkcjonowania, wskazywał na jej wychowawczy charakter. Wasilewski barwnie opisując początki aktywności Stowarzyszenia, podkreślał, że problem stanowiły nawet najbardziej prozaiczne przejawy bieżącej działalności (np. brak maszyny do pisania, dostępu do telefonu itp.).

Kolejnym z mówców był kol. Radosław Parda, prezes w latach 2004-2005. Skupił się on na okresie funkcjonowania organizacji w dobie działalności Ligi Polskich Rodzin. Parda wskazywał w tym kontekście na całkowite niemal podporządkowanie aktywności Stowarzyszenia celom stricte politycznym. Ówczesna MW działała podług kalendarza wyborczego, co wymuszało na jej członkach zaangażowanie się w czynne życie polityczne. Z perspektywy czasu były prezes MW zaangażowanie nierzadko bardzo młodych ludzi w czynną politykę (w ramach samorządu, Sejmu, Parlamentu Europejskiego) ocenił w sposób negatywny.

Sytuację tę częściowo usprawiedliwiała jednak, jego zdaniem, luka pokoleniowa, istniejąca wówczas w ruchu narodowym. Podsumowując, stwierdził zarazem, iż był to „złoty okres” rozwoju MW, tak pod względem wpływów, jak i liczby członków. Jako ostatni, spośród byłych prezesów, głos zabrał kol. Robert Winnicki, prezes w latach 2009-2013. Opisał on trudną sytuację, w jakiej znalazło się Stowarzyszenie po politycznej marginalizacji LPR-u. Wiele struktur terenowych przestało istnieć, tak iż należało odtwarzać je praktycznie od zera.

Momentem przełomowym w rozwoju MW, w ocenie Winnickiego, był spektakularny sukces Marszu Niepodległości. Wśród kolejnych elementów, mających wpływ na odrodzenie się organizacji po okresie LPR-owskiej „smuty”, było powołanie wespół z ONR-em w roku 2012 Ruchu Narodowego, nowe inicjatywy organizacyjne (szkoły polityczne, klub na Nowogrodzkiej) oraz medialne (powołanie periodyku „Polityka Narodowa” i portalu Narodowcy.net). Ostatni punkt oficjalnej części Zjazdu stanowił blok „networkingowy”. Prelekcję zatytułowaną „Networking w praktyce” wygłosił kol. Franciszek Niemyski. Zjazd zakończono odśpiewaniem Hymnu narodowego oraz modlitwą. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy Zjazdu zaproszeni zostali do udziału w uroczystym bankiecie.
Maciej Motas

Dzial: