Chuligaństwo pomnikowe

pomnik_0.jpg
Adam Słomka siedzi w areszcie za zniszczenie kolejnego pomnika żołnierzy radzieckich. Poseł Józef Brynkus z Kukiz'15 poparł zmianę kodeksu karnego zaproponowana przez Słomkę polegającą na tym, że ochronie podlegałyby tylko pomniki, którym "przysługuje cześć należna". A o tym czy pomnikowi "cześć jest należna" będzie decydował Adam Słomka i Józef Brynkus.

Działania Słomki polegające na niszczeniu pomników radzieckich w wolnej Polsce są skandaliczne i chuligańskie. Pomniki Żołnierzy Armii Czerwonej w okresie dominacji sowieckiej mogły być uznawane za symbol podległości i wtedy takie działania miały jakiś sens – stanowiły wyraz buntu przeciwko zniewoleniu. Teraz mamy wolną Polskę i pomniki – wszystkie podlegają ochronie prawnej legalnych władz. Dodam tylko, że z perspektywy historycznej II wojna – gdyby zwyciężył w niej Hitler – oznaczałaby biologiczną likwidację Polaków. To, że biologicznie przetrwaliśmy, odbudowali kraj, mogliśmy wykształcić nową warstwę inteligencji i w końcu odzyskaliśmy wolność – to wynik tego, że w II Wojnie Armia Czerwona pokonała Wehrmacht.

Tak więc – jakby ten Stalin i komunizm nie był obrzydliwy, biologiczną egzystencję i przetrwanie II wojny, zawdzięczamy bohaterstwu i ofiarom żołnierzy rosyjskich, ukraińskich, kirgiskich i jakich tam jeszcze walczących w szeregach Armii Czerwonej. Jeśli ktoś tego nie widzi, to jest głupi albo świadomie szkodzi Polsce. Mówiłem to Adamowi Słomce i ludziom w miasteczku namawiając ich, żeby przestali chuliganić. Niestety nie posłuchał mnie – widać Słomka nie ma innego pomysłu na zaistnienie polityczne. Szkoda. Powtarzam – niszczenie pomników żołnierzy radzieckich to jest zwykłe chuligaństwo i głupota.

Janusz Sanocki